Thailand Business Pages (Thailand trade)

บริษัท โปรเมช รีซอร์ส จำกัด

ติดต่อเรา

บริษัท โปรเมช รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ : 719 อาคารเคพีเอ็น ทาวเวอร์ ชั้นเอ.3 ห้อง เอ.1 ถนนพระราม 9
ต. ห้วยขวาง อ. บางกะปิ จ. กรุงเทพมหานคร 10320
เบอร์โทรศัพท์ : 02-717-1406
โทรสาร : 02-717-1408
อีเมลล์ : sales@manitouthai.com
เว็บไซต์ : www.manitouthai.com
Contact Now

จำนวนผู้เข้าชม

เครื่องจักรให้เช่า

สินค้าใหม่

ติดต่อสอบถาม

ส่งข้อความ

*หัวข้อ :
ถึง : บริษัท โปรเมช รีซอร์ส จำกัด
*ชื่อบริษัท *ข้อความ :
*ชื่อ :
*ตำแหน่ง
*เบอร์โทรศัพท์ :
*ที่อยู่ :
*อีเมลล์ :
กรุณาใส่ตัวอักษรตั่งแต่20 ตัวถึง 5,000 ตัวอักษร